Posledná aktuálizácia: 3.3.2015 Počet prístupov v roku 2018: 24291

Slovensky

English

Pýtajte sa, radi vám odpovieme na vaše otázky.

Váš email

Vaša krátka otázka


www.dotyk.sk
Slovenské Krízové centrum DOTYK (SKC DOTYK) je občianske združenie, ktoré pôsobí v treťom sektore od roku 2000. Hlavnou činnosťou občianskeho združenia je poskytovanie komplexnej pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi a obetiam domáceho násilia. Pomoc pozostáva z vynímania obetí z rizikového prostredia, osobnej ochrany, poskytovania anonymného ubytovania, zabezpečovania základných životných potrieb, psychologicko-sociálno-právneho poradenstva, advokácie, vzdelávania a aktivít zameraných na ich reintegráciu späť do rodiny a spoločnosti. Okrem poskytovania priamej pomoci sa organizácia venuje aj terénnej práci, pozostávajúcej z dlhodobého a systematického mapovania oblastí, kde dochádza k trestnému činu obchodovania s ľuďmi. Zároveň skúma aj prostredie detskej pornografie a prostitúcie za účelom eliminácie zdrojov ich vzniku.

Členstvo v iných organizáciách:

 • SLOVENSKÁ HUMANITNÁ RADA
 • CHILD FOCUS - európske centrum pre nezvestné a sexuálne zneužívané (vykorisťované) deti

Partnerstvo:

 • Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky „PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBETÍ OBCHODOVANIA S ĽUĎMI

 • Slovesnká katolícka charita "POSKYTOVANIE KRÍZOVEJ INTERVENCIE A REINTEGRAČNEJ POMOCI OBETIAM OBCHODOVANIA S ĽUĎMI"

Čo poskytujeme?

 • zabezpečenie utajeného chráneného bývania
 • garanciu bezpečia
 • dočasnú finančnú a materiálnu pomoc
 • lekársku starostlivosť
 • sprostredkovanie kontaktu s rodinou
 • sprostredkovanie kontaktov na organizácie poskytujúce pomoc v zahraničí
 • pomoc pri styku s orgánmi činnými v trestnom konaní
 • pomoc pri hľadaní zamestnania, lacného ubytovania
 • bezplatné rekvalifikačné kurzy

© 2006-2018 Dotyk - Slovenské krízové centrum

Stránka bola vytvorená firmou GRANDCOM